Rektorat

Magistarski rad/ Bećo Međedović/ Pravni fakultet
Master rad Beća Međedovića pod nazivom »Testamentalno nasljeđivanje u pozitivnom pravu Crne Gore«, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 128