Rektorat

Magistarski rad/ Milica Marić/ Mašinski fakultet
                                                        O B A V J E Š T E NJ E

 

Da se magistarski rad pod nazivom: ,,Istraživanje mogućnosti primjene MAG postupka za zavarivanje dupleks čelika 1.4462“ kandidatkinje Milice Marić, Spec Mašinstva,    stavlja na uvid javnosti.

 

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 7 dana u univerzitetskoj biblioteci, počev od 15.09.2021. godine.

 

 

                                                                                 DEKANAT FAKULTETA

Broj posjeta : 59