Rektorat, 11.05.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Vladana Mrdak11.05.2016.  Elektrotehnički fakultet


Obavještava javnost da će kandidatkinja Vladana Mrdak, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom:Predlog heterogenog rješenja za kreiranje rezervnih kopija podataka na Linux platformama“,pred Komisijom u sastavu:

1. Doc. dr Milutin Radonjić, ETF Podgorica, predsjednik,
2.Prof. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, mentor,
3. Prof. dr Budimir Lutovac, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 25. 05. 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Novoj sali (preko puta Studentske službe)na Elektrotehničkom fakultetuu Podgorici.