Rektorat, 11.12.2017

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Igor StanovčićUNIVERZITET CRNE GORE

Pomorski fakultet Kotor daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Kandidat  Igor Stanovčić,  javno će braniti magistarski rad  “Modeli razvoja hidroavionskog saobraćaja u Crnoj Gori” dana  15. decembra 2017. godine (petak), sa početkom u 10.30 časova.

 

Kandidat  će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta dana  6.12.2017. godine u sastavu:

 

-        Prof.dr Milorad Rašković, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,

-        Doc.dr Špiro Ivošević, Pomorski fakultet Kotor,član.

-        Prof.dr Pero Vidan, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, mentor.

 

 Kotor, 11.12.2017. godine

                                                                                                                                          Pomorski fakultet Kotor

                                                                                                                        Postdiplomske magistarske studije