Rektorat, 13.05.2016

Magistarski rad / Filološki fakultet / Radoje Femić13.05.2016.  Filološki fakultet


 

Magistarski rad Radoja Femića pod nazivom Tema apsurda u dramama o Godou izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.