Rektorat, 21.12.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Jelena GajovićUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

  O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidat Jelena Gajović, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Optimalna koordinacija radnih parametara mikro PV sistema u cilju postizanja efikasne regulacije napona u niskonaponskoj mreži, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.emeritus Ilija Vujošević, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, predsjednik,
  1. Prof. dr Zoran Miljanić, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, mentor,
  1. Prof. dr Jadranka Radović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, član

 

Odbrana će se održati dana 28. 12. 2017. godine, sa početkom u 12,00  časova, u Novoj sali (preko puta Studentske službe) Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici.