Rektorat, 24.05.2016

Odbrana doktorske disertacije / Pomorski fakultet Kotor / mr Nikša Grgurević24.05.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

Mr Nikša Grgurević, dipl. pom. ing. iz  Herceg Novog javno će braniti svoju doktorsku disertaciju „Institucionalni faktori ekonomskog razvoja s osvrtom na države jugoistočne Evrope i napredne morske luke“ pred komisijom za odbranu imenovanu od strane Senata Univerziteta Crne Gore u sastavu:

Dr Veselin Drašković, red. prof. Fakulteta za pomorstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore

Dr Anđelko Lojpur, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Podgorici Univerziteta Crne Gore

Dr Miomir Jakšić, red. prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Javna odbrana doktorske disertacije će se održati dana  4. juna 2016. (subota),  u Sali Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, sa početkom u 11,00 časova.