Rektorat, 25.05.2016

Odbrana doktorske disertacije / Građevinski fakultet / mr Biljana Ivanović25.05.2016.  Građevinski fakultet


VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA CRNE GORE


OBAVJEŠTAVA

Da će mr Biljana Ivanović, dipl.inž.građ., stručni saradnik Građevinskog fakulteta u Podgorici, javno braniti doktorsku disertaciju, pod naslovom «Kvantifikacija faktora zahtijevane dužine preticajne preglednosti prema očekivanoj brzini u slobodnom toku dvotračnih puteva u konturnim uslovima Crne Gore», u petak 03.06.2016. godine, u „Plavoj sali“ Rektorata (I sprat) Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 12,00 časova.

Mr Biljana Ivanović, braniće doktorsku disertaciju pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr. Zvonko Tomanović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

2.  Prof. dr Vuk Bogdanović, dipl.inž.saobr., vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

3.  Doc. dr Bojan Matić, dipl.inž.građ., docent Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;