Rektorat, 27.05.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Miloš Burzanović27.05.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA MILOŠ BURZANOVIĆ
DOSIJE BROJ M 13/89
URADIO  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"PORESKI SISTEM UJEDINJENOG KRALJEVSTVA"
Mentor : Prof. dr  Predrag Goranović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 27.05. 2016. DO 10.06. 2016. GODINE

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 27.05.2016. GODINE