Rektorat, 17.06.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vučetić Biljana17.06.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENTKINJA MAGISTARSKIH STUDIJA-PRIMJENJENE STUDIJE MENADŽMENTA: VUČETIĆ BILJANA
DOSIJE BR: M 08/55
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

FINANSIJSKA ANALIZA U FUNKCIJI PROCJENE PRINOSNE VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA U CRNOJ GORI NA PRIMJERU »13. JUL – PLANTA
Mentor: Prof. dr Milan Lakićević

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 17.06.2016. DO 01.07.2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 17.06.2016. GODINE