Rektorat, 20.06.2016

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Radoje Femić20.06.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Radoje Femić javno će braniti magistarski rad Tema apsurda u dramama o Godou, pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Lidija Tomić, mentor
2. Prof. dr Siniša Jelušić, predsjednik
3. Doc. dr Goran Radonjić, član

Javna odbrana obaviće se 1. jula u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 20. 06. 2016.