Rektorat, 01.02.2018

Magistarski rad/ Milica Vušurović/Arhitektonski fakultet Podgorica 

Milica Vušurović, spec.sci.arch,  javno će braniti magistarski rad  na temu »Uloga prava u zaštiti graditeljskog nasleđa: efekti zakonodavne i institucionalne reforme 2010. u oblasti zaštite i upravljanja graditeljskim nasleđem u Crnoj Gori«, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr Rifat Alihodžić, vanredni profesor UCG – predsjednik
  2. Dr Nađa Kurtović Folić, profesor emeritus - mentor, Univerzitet u Novom Sadu i UNION-Nikola Tesla u Beogradu;
  3. Dr Dušan Vuksanović, redovni profesor UCG - član.

 

Odbrana će se održati dana  06.02.2018. godine, sa početkom u 12:00 sati na  Arhitektonskom  fakultetu u Podgorici.