Rektorat, 27.06.2016

Odbrana doktorske disertacije / Mašinski fakultet / mr Esad Tombarević27.06.2016.  Mašinski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA
Podgorica, 27.06.2016.godine

O B A V J E Š T E NJ E

da će  mr Esad Tombarević javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza nestacionarnog prenosa toplote u geotermalnim razmjenjivačima sa U-cijevima“ dana 28.06.2016.godine u 14,00 časova u Sali L 8 pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Petar Vukoslavčević, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Podgorici
2. Prof. dr Igor Vušanović, redovni profesor Mašinkog fakulteta u Podgorici – mentor
3. Prof. dr Vaughan R. Voller, redovni profesor na Univerzitetu u Minesoti - SAD
4. Prof. dr Mirko Komatina, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

IZ DEKANATA