Rektorat, 08.07.2016

Odbrana doktorske disertacije / Filološki fakultet / mr Milena Mrdak-Mićović08.07.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

  Mr Milena Mrdak-Mićović javno će braniti doktorsku disertaciju Metadiskursna analiza iskazivanja učtivosti u engleskom i crnogorskom jeziku, pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Radmila Šević,  redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;

2.  Dr Rajka Glušica,  redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore;

3.  Dr Igor Lakić, vanredni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

 Javna  odbrana obaviće se 18. jula u 11 sati, u  svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić,  8. 7. 2016.