Rektorat, 14.02.2018

Magistarski rad/ Milena Đurović/Prirodno-matematički fakultet Magistarski rad pod nazivom „Markeri prvog trimestra trudnoće u predikciji porođajne težine“, kandidata Milene Đurović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 14. 02. 2018. godine.

 

 

Iz dekanata Prirodno-matematičkog fakulteta