Rektorat, 12.07.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Kristina Mitrović12.07.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA:  KRISTINA MITROVIĆ
DOSIJE BR: M 07/299
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

PRIMJENA COST – BENEFIT ANALIZE U ODABIRU OPTIMALNE VARIJANTE SA POSEBNIM OSVRTOM NA IT PROJEKTE   Mentor: Prof. dr Ana Lalević - Filipović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 12.07. 2016. DO 05.09. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 12.07. 2016. GODINE