Rektorat, 26.03.2018

Doktorski rad/ Anđela Draganić/Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički  fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

javnost da se doktorska disertacija Analiza nestacionarnih multikomponentnih signala sa osvrtom na kompresivno očitavanje, kandidatkinje mr Anđele Draganić, saradnice u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

 

  1. Dr Srđan Stanković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  2. Dr Irena Orović, vanredna profesorica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
  3. Dr Viktor Sučić, redovni profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

 

nalaze u Univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.