Rektorat, 23.09.2016

Magistarski rad / Mašinski fakultet / Koković Ljubiša23.09.2016.  Mašinski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA
Podgorica,  23.09.2016..godine

O B A V J E Š T E NJ E

da se magistarski rad pod nazivom:«Analiza značaja primjene ABS kočionog sistema vozila na bezbjednost saobraćaja« kandidata Koković Ljubiše, dipl.maš.ing., i Izvještaj Komisije za pregled i ocjenu magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Biblioteci tehničkih fakulteta.