Rektorat, 29.09.2016

Odbrana magistarskog rada / Filološki fakultet / Bojana Obradović29.09.2016.  Filološki fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Bojana Obradović javno će braniti magistarski rad Autokritika  revolucije u djelu Mihaila Lalića (Poraženi − Tamara − Odlučan čovjek − Opraštanja nije bilo), pred Komisijom u sastavu:

1. Prof.dr Tatjana Đurišić-Bečanović, mentor;
2. Prof. dr Radomir Ivanović;
3. Prof. dr Vesna Vukićević-Janković.

Javna odbrana obaviće se 5.10.2016. u 12 h, u svečanoj sali Fakulteta.