Rektorat, 21.10.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Vjera Medojevic21.10.2016.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Vjera Medojevic DOSIJE BROJ M 07/316 URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“ ORGANIZACIJA SEKUNDARNOG I TERCIJARNOG NIVOA ZDRAVSTVENE ZASTITE U CRNOJ GORI I PERSPEKTIVE DALJEG RAZVOJA”

  Mentor : Prof. dr Jasmina Cetkovic

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 21.10. 2016.  DO 05.11.2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJECU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

 

PODGORICA, 21.10.2016. GODINE