Rektorat, 13.04.2018

Magistarski rad/ Gorica Harović/Filološki fakultet  

Magistarski rad Gorice Harović pod nazivom Valentnost deverbativne imenice u njemačkom i crnogorskom jeziku  izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Filološki fakultet

Nikšić,  13. 04. 2018.