Rektorat, 05.12.2016

Magistarski rad / Građevinski fakultet / Jovan Furtula05.12.2016.  Građevinski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
GRAĐEVINSKI FAKULTET
PODGORICA

OBJAVLJUJE

da je magistarski rad pod naslovom “Analiza smicanja u armiranobetonskim zidovima projektovanim prema Eurokodu 8”, autora Jovana Furtule, Spec.Sci građ., izložen u dekanatu Građevinskog fakulteta i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore počev od 02.12.2016. godine.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.