Rektorat, 23.05.2018

Magistarski rad/ Marija Vojinović/Prirodno-matematički fakulteO B A V J E Š T E NJ E

 

 Magistarski rad pod nazivom „Mogućnost izvođenja terenske nastave za učenike srednjih škola iz oblasti botanike u nacionalnim parkovima Skadarsko jezero i Biogradska gora“ kandidata Marije Vojinović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 24. maja 2018. godine.

 

 

DEKANAT PMF-a