Rektorat, 25.01.2017

Magistarski rad / Pravni fakultet / Nemanja Janković25.01.2017.  Pravni fakultet


 

Magistarski rad Nemanje Jankovića, pod naslovom „Ugovor o građenju i savremeni normativi i standardi zaštite na radu u građevinarstvu“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odjeljku Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.