Rektorat, 03.02.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Suzana Barac03.02.2017.  Ekonomski fakultet


 

STUDENTKINJA MAGISTARSKIH STUDIJA-PRIMJENJENE STUDIJE MENADŽMENTA: SUZANA BARAC 
DOSIJE BR: M 08/86
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:  

INOVIRANJE ZNANJA LJUDSKIH RESURSA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U OPŠTINI PODGORICA
Mentor: Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODIJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 03.02. 2016. DO 17.02. 2017. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 03.02.2017. GODINE