Rektorat, 20.06.2018

Magistarski rad/ Alija Hamzić/Mašinski fakultetMagistarski rad pod nazivom: „Preventivne mjere u cilju unapredjenja bezbijednosti saobraćaja u zoni škole, sa posebnim osvrtom na osnovnu školu „Vuk Karadžić“ u Podgorici“ kandidata Hamzić Alije, dipl.ma.ing., i Izvještaj Komisije o pregledu i ocjeni ovog magistarskog rada stavljaju na uvid javnosti.

 

Zainteresovani mogu isti pogledati u narednih 15 dana u Univerzitetskoj biblioteci.