Rektorat, 28.06.2018

Magistarski rad/ Miloš Antić/ Fakultet političkih naukaMagistarski rad, pod naslovom Izvještavanje crnogorskih portala o međunarodnim sportskim takmičenjima (Studija slučaja: Olimpijske igre u Rio de Ženeiru), magistranta Miloša Antića, izložen je u Biblioteci Fakulteta političkih nauka i Univerzitetskoj biblioteci.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka, u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Fakulteta političkih nauka i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Fakultet političkih nauka