Rektorat, 03.07.2018

Doktorska disertacija Ivane Bošković / Prirodno-matematički fakultet u PodgoriciMr  Ivana Bošković brani doktorsku disertaciju pod nazivom Antimikrobna i antioksidativna svojstva ekstrakta biljaka  familije Boraginaceae

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Svetlana Perović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor;
  2. dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  3. dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici;
  4. dr Dragutin Đukić, redovni profesor Agronomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;
  5. dr Pavle Mašković, vanredni profesor Agronomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Odbrana će se održati u četvrtak 05. jula 2018.  godine sa početkom u 12 sati u Sali 225 zgrada Tehničkih fakulteta.