Rektorat, 31.08.2018

Magistarski rad/ Milan Ivanović/Filološki fakultetMilan Ivanović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom Semantika koordiniranih sinonima u poslanicama Petra I Petrovića Njegoša, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Miodrag Jovanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  2. Prof. dr Jelica Stojanović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
  3. Doc dr Sanja Šubarić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 

Javna odbrana obaviće se 7. 09. 2018. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Univerzitet Crne Gore

Filološki fakultet

Nikšić,  31.08.2018.