Rektorat, 03.03.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Jelena Trajković03.03.2017.  Ekonomski fakultet


 

OBAVJEŠTENJE

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA JELENA TRAJKOVIĆ
DOSIJE BROJ M 14/75
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"SPECIFIČNOSTI SISTEMA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU KOJE UTIČU NA EFIKASNOST RADNE SNAGE NA PRIMERU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA CRNE GORE "
Mentor: Žarko Božović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 03.03. 2017. DO 17.03. 2017. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.

PODGORICA, 03.03.2017. GODINE