Rektorat, 13.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Arhitektonski fakultet / Sanja Paunović Žarić13.03.2017.  Arhitektonski fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET PODGORICA


Sanja Paunović Žarić, dipl.ing.arh., javno će  braniti magistarski rad  na temu »ANALIZA I PROJEKTOVANJE SPOLJNIH SISTEMA KONTROLE DNEVNOG OSVJETLJAJA – studija slučaja na objektima poslovanja u Podgorici«,  pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Slavica Stamatović Vučković, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, predsjednica
2.  Dr Dragan Komatina, docent Univerziteta Crne Gore na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, član
3.  Dr Milica Jovanović Popović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  član i mentor

Odbrana će se održati u utorak, 21. marta 2017. godine  sa početkom u 12:30 časova,  na  Arhitektonskm  fakultetu u Podgorici.