Rektorat, 14.09.2018

Magistarski rad/ Blažo Jabučanin/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeMagistarski rad  na temu: „Antropometrijski parametri kao pokazatelji gojaznosti djece mlađeg školskog uzrasta sa područja opštine Budva“ kandidata Blaža Jabučanina, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u roku od 15 dana od isticanja obavještenja.