Rektorat, 17.03.2017

Odbrana magistarskog rada / Pravni fakultet / Aida Zoronjić17.03.2017.  Pravni fakultet


 

Magistrantkinja Aida Zoronjić, braniće magistarski rad pod naslovom „Imovinski delikti maloljetnika“, dana, 22.03.2017.godine u 12h, na Pravnom fakultetu UCG (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

1.Prof.dr Zoran Stojanović-Predsjednik Komisije (redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu)
2.Prof.dr Velimir Rakočević-mentor (vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)
3.Doc.dr Darko Radulović-član (docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore)