Rektorat, 01.10.2018

Magistarski rad/ Ivan Nikčević/ Pomorski fakultet Kotor 

Kandidat Ivan Nikčević  javno će braniti magistarski rad "Mogućnosti primjene strategije out sorcinga  u integrisanoj marketing logistici morskih luka-uzorni model za Crnu Goru", dana  8. oktobra   2018. godine (ponedjeljak), sa početkom u  11.00 časova.

Kandidat  će svoj magistarski rad  braniti pred  Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta dana  21. septembra 2018. godine u sastavu:

  •  Prof.dr Romeo Meštrović, Pomorski fakultet Kotor, predsjednik,
  •  Prof. dr Mimo Drašković, Pomorski fakultet Kotor, član,
  •  Prof. dr Veselin Drašković, Pomorski fakultet Kotor, mentor.

     

 

 Kotor, 1. 10. 2018. godine

                                                                                 Pomorski fakultet Kotor

                                                                          Postdiplomske magistarske studije