Rektorat, 04.10.2018

Magistarski rad/ Tamara Cupać/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeKandidat Tamara Cupać, javno će braniti magistarski rad na temu: “Analiza stavova potrošača prema spa industriji i njihove intencije da ponovo koriste spa proizvode i usluge na području opštine Tivat’’, pred komisijom u sastavu:

 

  1. Doc. dr Dragan Krivokapić, predsjednik
  2. Doc. dr Stevo Popović, mentor
  3. Prof. dr Duško Bjelica, član

 

Odbrana će se održati dana 08.10.2018.godine sa početkom u 10:45 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.