Rektorat, 03.10.2018

Magistarski rad/ Nenad Prelević/Građevinski fakultetNenad Prelević, spec.sci građ., student magistarskih studija Građevinskog fakulteta u Podgorici – smjer za menadžment i tehnologiju građenja, braniće magistarski rad pod naslovom ”Izbor optimalnog rješenja objekta štale za tov junadi po sistemu slobodnog uzgoja”, dana 15. oktobra 2018. godine, u 12,00 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta u Podgorici.

 

Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof.dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u penziji.
  2. Prof.dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
  3. Dr Dragan Terzić, dipl.agronom, naučni saradnik Instituta za krmno bilje u Kruševcu.