Rektorat, 28.09.2018

Magistarski rad/ Vanja Joković/ Fakultet za turizam i hotelijerestvo 

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Joković Vanje pod nazivom “Društvene mreže unaprijeđenja destinacionog marketinga i preduzetništva u turizmu Crne Gore”” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 27.09.2018.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.