Rektorat, 17.10.2018

Magistarski rad/ Kosta Pavlović/ Prirodno-matematički fakultet 

O b a v j e š t e nj e

 

 

Kosta Pavlović,  braniće magistarski rad pod nazivom

 

Primjena genetskog algoritma za optimizaciju parametara algoritma izvlačenja informacija iz administrativnih dokumenata

 

u petak 19. 10. 2018. godine u Sali 225 sa početkom u 1630 časova, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Predrag Stanišić, red. prof. PMF-a, predsjednik
  2. Dr Savo Tomović, van. prof. PMF-a, član
  3. Dr Goran Šuković, docent PMF-a, mentor

 

    

                                                                       IZ DEKANATA