Rektorat, 30.05.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo/ Đukanović Stefan 

Obavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Đukanović Stefana pod nazivom “Preduzetništvo i inovacije u funkciji turističke ponude Crne Gore” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 30.05.2017.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu