Rektorat, 05.06.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Milena BulatovićObavještenje

Student  magistarskih studija Milena Bulatović

dosije broj m 10/46

Uradila  je magistarski rad na temu:

 

"Finansijska analiza preduzeća u funkciji upravljanja kreditnim rizikom u bankarstvu"

mentor: prof. dr Slobodan Lakić

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i odjeljku biblioteke Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid  javnosti 15 dana, od 05.06. 2017. do 19.06. 2017. godine

Eventaulne primjedbe na magistarski rad dostaviti biblioteci Ekonomskog fakulteta i biblioteci Univerziteta Crne Gore u navedenom periodu.

Podgorica, 05.06.2017. godine