Rektorat, 06.06.2017

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Ivan Koprivica



Magistrand Ivana Koprivica, javno će braniti magistarski rad na temu: ’’Morfološke, motoričke i funkcionalne razlike učenika osnovnih škola u zavisnosti od njihove sportske usmjerenosti’’,  pred Komisijom u sastavu:

1. Doc.dr Aldijana Muratovć, predsjednik
2. Doc.dr Dragan Krivokapić, mentor
3. Doc.dr Stevo Popović, član

Odbrana će se održati dana 03.07.2017.godine sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću