Rektorat, 08.11.2018

Magistarski rad/ Tijana Rakočević/Filološki fakultet 

 

Magistarski rad Tijane Rakočević pod nazivom Estetske, stilske i kulturne paradigme u odabranoj poeziji Radovana Zogovića izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.