Rektorat, 29.11.2018

Magistarski rad/Ognjena Vujadinović/Fakultet političkih nauka 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine)  magistarski rad kandidatkinje Ognjene Vujadinović pod naslovom Odnosi Francuske i Njemačke u posthladnoratovskom period – rivalstvo i(li) saradnja, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka. Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.