Rektorat, 30.11.2018

Magistarski rad/Milena Orlandić/Ekonomski fakultetStudent  magistarskih studija Milena Orlandić dosije broj  m 13/110 uradila  je magistarski rad na temu:

" Efekti primjene sporazuma o trgovinskim olakšicama svjetske trgovinske organizacije na primjeru trgovine vinom u regionu "

 

Mentor : Prof. dr Mijat Jocović

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

15 dana, od 30. 11. 2018.  do 14. 12. 2018. godine

Eventaulne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

Podgorica, 30. 11. 2018.  godine