Rektorat, 03.12.2018

Magistarski rad/ Miloš Kovačević/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

Kandidat Miloš Kovačević, javno će braniti magistarski rad na temu: “Fizička aktivnost starijih muškaraca u Crnoj Gori u odnosu na njihovu starosnu dob’’, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Stevo Popović, predsjednik
  2. Prof. dr Duško Bjelica, mentor
  3. Prof. dr Kemal Idrizović, član

Odbrana će se održati dana 11.12.2018.godine sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.