Rektorat, 11.12.2018

Polazna istraživanja/ Isidora Stanković/ Elektrotehnički fakultet 

MSc Isidora Stanković, javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, kao i izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak doktorske teze pod radnim nazivom:" Analiza nestacionarnih signala: doprinos kompresivnog odabiranja u smanjenju interferencija u disperzivnim kanalima "

dana 11. 12. 2018. godine u 17,00 sati

u Laboratoriji za digitalnu obradu signala na Elektrotehničkom  fakultetu u Podgorici, pred Komisijom u sastavu:

 

  • Prof. dr Igor Đurović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
  • Prof. dr Miloš Daković, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
  • Prof. dr Irena Orović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član