Rektorat, 11.12.2018

Magistarski rad/ Marija Kovačević/ Ekonomski fakultet Student magistarskih studija Marija Kovačević dosije broj    m 07/89 uradila  je magistarski  rad na temu: "Analiza marketing mixa crnogorskog bankarstva"

                         Mentor: prof.dr Božo Mihailović

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i odjeljku biblioteke Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti 15 dana, od 11.12.2018. do 26.12.2018. godine.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Ekonomskog fakulteta  u navedenom  periodu.

Podgorica 11.12.2018. Godine