Rektorat, 13.12.2018

Magistarski rad/ Eldina Strojil/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Eldina Strojil, javno će braniti magistarski rad na temu: “Strane direktne investicije u Crnoj Gori i zemljama bivše Jugoslavije’’, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Gordana Đurović, predsjednik
  2. Prof. dr Predrag Goranović, mentor
  3. Prof dr Danijela Jaćimovć, član

Odbrana će se održati dana 18.12.2018.godine sa početkom u 12:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu Fakultetu u Podgorici.