Rektorat, 13.12.2018

Magistarski rad/ Marina Mihaljević/ Ekonomski fakultet 

Student  magistarskih studija Marina Mihaljević, dosije broj  m 10/10, uradila  je magistarski rad na temu: 

"Upravljanje imovinskim rizicima u velikim preduzećima u Crnoj Gori".

Mentor : prof. dr Safet Kozarević

rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci  i  biblioteci  Ekonomskog fakulteta  i  stavlja se na uvid  javnosti

 

15 dana, od 13. 12. 2018.  do 27. 12. 2018. godine

 

Eventaulne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti Vijeću  Ekonomskog  fakulteta  i  biblioteci  Univerziteta Crne  Gore  u  navedenom  periodu.

 

Podgorica, 13. 12. 2018.  godine