Rektorat, 20.12.2018

Magistarski rad/ Mirjana Rajković/ Filološki fakultet 

Magistarski rad Mirjane Rajković pod nazivom Mikrotoponimija Bijele izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Primjedbe na rad se mogu dostaviti Filološkom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.